Zeměvrtné práce

 Jaké jsou nejobvyklejší druhy vrtů a k jakému účelu se hodí

Kontakt na redakci

Pro každé horninové prostředí existuje nejen optimální technologie, ale také i technologie naprosto nevhodné. Žádná zeměvrtná souprava není univerzální, i když to o té své mnozí vrtaři tvrdí. Úplně každá vrtná firma má zájem u Vás vrtat. Zdaleka ne každá k tomu ale má i potřebnou technologii a pracovníky, kteří ji umějí ovládat. Ve Vašem vlastním zájmu musí Váš pozemek jako první uvidět geolog a vypracovat projekt průzkumného vrtu. Teprve po něm, nikdy ne před ním, pozvěte ty vrtaře, kteří mají do Vašich podmínek potřebné vybavení a zkušenosti.

 

ÚVODEM

 

 

     V současné době obvyklé ceny jednotlivých druhů vrtů neuvádíme, protože jsou v pohybu a firmy si je určují hlavně podle množství svých zakázek a ceny pohonných hmot. Ceny za metr vrtu můžete porovnávat jedině u stejných  technologií. Od roku 1990, kdy ceny vrtných prací podstatně klesly, byly konečné ceny stejného druhu vrtů u všech firem vždy prakticky stejné. Stovkové rozdíly v ceně za metr mají  psychologický dopad na zákazníka, ale při obvyklých hloubkách vrtů je mnohdy převážily  tzv. vícepráce, anebo nevhodný materiál. Ve vrtech "levných" firem často vidíme dokonce hnědé kanalizační roury. Aby vrt dobře fungoval, neohrožoval okolní studny a aby jeho životnost byla srovnatelná s domem, který má zásobovat, respektujte při konečném výběru vrtu a vrtné firmy doporučení  Vašeho hydrogeologa.  Dobré  firmy posílají před uzavřením smlouvy s dostatečným předstihem rozpočet, vypracovaný podle projektu vrtu, sestaveného hydrogeologem a po skončení prací Vám podle cen v rozpočtu vystaví fakturu podle skutečného provedení a objemu prací.

 

Návod k použití přehledu nejčastějších druhů vrtů:

V našem přehledu jsou vrty rozděleny podle svého účelu a podle optimální zeměvrtné technologie k jejich zhotovení. K orientačnímu zjištění obvyklé ceny vrtu který potřebujete, slouží navigační tabulka. V prvním sloupci vyhledejte účel vrtu, ve druhém sloupci upřesnění účelu, ve třetím sloupci horninu, která podle Vašeho názoru nejlépe odpovídá podmínkám Vašeho pozemku.  U každé zeměvrtné technologie je miniatura obrázku potřebné zeměvrtné soupravy, která se kliknutím zvětší na fotografii zaujímající celou obrazovku.

Pro použití navigační tabulky nejprve určete pravděpodobný geotechnický typ horninového prostředí. Při projektování vrtu ho hydrogeolog zjišťuje z archivních geologických průzkumů. Typ prostředí odhadněte pro svou hrubou orientaci takto:

Na vyvýšeninách bývá pod hlínou obvykle hned pevná skála - skalní stabilní horniny (žula, rula, tvrdá břidlice, křemenec, čedič) nebo poloskalní stabilní horniny (např. měkčí břidlice, opuka, nerozpadavý pískovec)
Na plochých dnech údolí potoků a řek bývá 2 až 3 m špatně propustné hlíny
- nezpevněné horniny
a pod tou povodňovou hlínou zvodnělý štěrkopísek -
nesoudržné nestabilní horniny
Pod zvodnělým štěrkopískem údolí jsou buď skalní a poloskalní stabilní horniny, anebo poloskalní nestabilní horniny (měkký rozpadavý pískovec, anebo nerozpadavý pískovec s polohami bobtnavého jílu).
Pod červenými půdami Rakovnicka a v pískovcích Slánska a Kladenska lze očekávat
poloskalní nestabilní horniny
V oblasti jižně od Prahy, České Sibiře a v jižní části Čech kromě Budějovicka a Třeboňska lze očekávat skalní stabilní horniny
V oblasti Budějovicka a Třeboňska a v Podkrušnohoří lze očekávat nesoudržné nestabilní horniny
Skutečnost se ale může lišit i místně. Žádná zeměvrtná souprava není univerzální, i když to mnozí vrtaři tvrdí. Nejen kvůli předpisům a ochraně sousedních studní, ale i ve Vašem vlastním zájmu musí jako první pozemek vidět a návrh vrtu vypracovat hydrogeolog a teprve po něm, nikdy ne před ním, vrtaři.                

Navigační tabulka:

Účel

Upřesnění

Geotechnický typ prostředí

Vrty pro studny

 

 

 

provizorní vrty neodpovídají závazné ČSN skalní stabilní horniny
vrty s trvalou životností skalní stabilní horniny
  poloskalní nestabilní horniny
  nesoudržné nestabilní horniny
Vrty pro tepelná čerpadla

 

 

 

 
systém země - voda s U-smyčkou skalní stabilní horniny
systém voda - voda skalní stabilní horniny
  poloskalní nestabilní horniny
  nesoudržné nestabilní horniny
systém voda - voda s vrtem SCW skalní a poloskalní stabilní horniny

Jádrové vrty

pro stavební (inženýrsko geologický) průzkum nezpevněné horniny

 

Vrty pro studny

Upozornění:

Z požadavků nové závazné ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody, která od června 2010 nahradila znění normy z roku 1993 a z normalizovaných řad zárubnic a vrtných nástrojů vychází, že v obvyklých podmínkách by měl mít vrt do nerozpadavé skály alespoň: 

Pro čerpadlo o průměru

nominální vnější Ø zárubnice PVC

nejmenší Ø vrtu

3“  (štíhlá ponorná čerpadla, například Grundfos JS)

113 mm

tl. stěny  5 mm

180 mm

4“  (běžná ponorná čerpadla do vrtů)

140 mm

tl. stěny ≥ 6 mm

208 mm

160 mm

tl. stěny ≥ 6 mm

226 mm

Následující přehledy obsahují i ty vrty, které požadavkům závazné technické normy nevyhovují, avšak jsou běžně nabízeny a prováděny. 

 Vrtané studny provizorního charakteru - neodpovídají závazné ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody

charakter horniny  

zeměvrtná technologie  

vrtný průměr a výstroj  

skalní stabilní horniny
(např. žula, rula, tvrdá břidlice, křemenec, čedič) a poloskalní stabilní horniny (např. měkčí břidlice, opuka, tvrdý pískovec
)

 

 

 

Lomařská vrtačka na stlačený vzduch, určená pro přípravu odstřelů v kamenolomech

LV.jpg (112126 bytes)

 

vrtání 120 až 145 mm, vkládaná
vložka tl. 2,5 mm z PVC ø110 mm. Vtokové otvory se probrušují na místě, bez zaručené šířky a procenta otevření, bez obsypu a těsnění *). Životnost podle délky vrtu a odebíraného množství vody, od 2 let u silně zatěžovaných zdrojů pro závlahu až po asi 15 let u chat.  Neodpovídá závazné ČSN 75 5115, neměl by být vydán kolaudační souhlas. Statika a stavební pevnost vrtu nezaručena. Řešení pro malé  chaty v lese,  je možné vrtat i na hůře přístupných místech. Naprosto nevhodné do zástavby, do blízkosti klasických studní a všude, kde hrozí únik mělké podzemní vody do podloží. 

vrtání 150 mm, vkládaná vložka tl. 2,5 mm z PVC ø125 až 140 mm. Vtokové otvory se probrušují na místě, bez zaručené šířky a procenta otevření, bez obsypu a těsnění *). Životnost podle délky vrtu a odebíraného množství vody, od 2 let u silně zatěžovaných zdrojů pro závlahu až po asi 15 let u chat. Neodpovídá závazné ČSN 75 5115, neměl by být vydán kolaudační souhlas. Statika a stavební pevnost vrtu nezaručena. Řešení pro malé  chaty v lese,  je možné vrtat i na hůře přístupných místech. Naprosto nevhodné do zástavby, do blízkosti klasických studní a všude, kde hrozí únik mělké podzemní vody do podloží.

vrtání 160 mm, vkládaná
vložka tl. 2,5 mm z PVC 125 mm. Vtokové otvory se probrušují na místě, bez zaručené šířky a procenta otevření, bez obsypu a těsnění *). Životnost podle délky vrtu a odebíraného množství vody, od 2 let u silně zatěžovaných zdrojů pro závlahu až po asi 15 let u chat.  Neodpovídá závazné ČSN 75 5115, neměl by být vydán kolaudační souhlas. Statika a stavební pevnost vrtu nezaručena. Řešení pro malé  chaty v lese,  je možné vrtat i na hůře přístupných místech.
Naprosto nevhodné do zástavby, do blízkosti klasických studní a všude, kde hrozí únik mělké podzemní vody do podloží.

Speciální hydrogeologická zeměvrtná souprava pro rotačně příklepné vrtání se vzduchovým výplachem

A 800 Bezděkov - detail.jpg (116360 bytes) 

vrtání větších průměrů, vkládaná
vložka tl. 2,5 mm z PVC většího průměru, bez obsypu a těsnění.*)
Vtokové otvory se probrušují na místě, bez zaručené šířky a procenta otevření,  Životnost podle délky vrtu a odebíraného množství vody, od 2 let u silně zatěžovaných zdrojů pro závlahu až po asi 15 let u chat.  Neodpovídá závazné ČSN 75 5115, neměl by být vydán kolaudační souhlas. Statika a stavební pevnost vrtu nezaručena. Řešení pro malé  chaty v lese,  je možné vrtat i na hůře přístupných místech. Naprosto nevhodné do zástavby, do blízkosti klasických studní a všude, kde hrozí únik mělké podzemní vody do podloží.

Vrtané studny odpovídající závazné ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody 

charakter horniny

zeměvrtná technologie vrtný průměr a výstroj  

skalní stabilní horniny
(např. žula, rula, tvrdá břidlice, křemenec, čedič) a poloskalní stabilní horniny (např. měkčí břidlice, opuka, nerozpadavý pískovec
)

 

 

 

Speciální hydrogeologická zeměvrtná souprava pro rotačně příklepné vrtání se vzduchovým výplachem

A 800 Bezděkov - detail.jpg (116360 bytes) 

vrtání 180 mm, zárubnice z PVC 125 mm tl. 5 mm s atestem pro pitnou vodu, tovární kalibrovaná perforace, s obsypem a tlakovým těsněním proti mělké podzemní vodě  **Spolehlivá použitelnost do hloubky 40 až 90 m. ***)  

vrtání 203 až 226 mm, tovární pažnice z PVC 140 až 160 mm tl. 6 mm s atestem pro pitnou vodu, tovární kalibrovaná perforace, s obsypem a tlakovým těsněním proti mělké podzemní vodě  **Spolehlivá použitelnost do hloubky 40 až 90 m. ***)  

vrtání 254 mm, tovární pažnice z PVC 160 mm  tl. 6  mm s atestem pro pitnou vodu, tovární kalibrovaná perforace, s obsypem a tlakovým těsněním proti mělké podzemní vodě  **Spolehlivá použitelnost do hloubky 40 až 90 m. ***) 

charakter horniny  

zeměvrtná technologie  

vrtný průměr a výstroj  

poloskalní nestabilní horniny
(např. měkký rozpadavý pískovec a jílovec) a zvodnělé nesoudržné horniny uložené hluboko pod terénem, které nelze vrtat vzduchovou pěnou  

speciální hydrogeologická zeměvrtná souprava pro rotační vrtání s tekutým výplachem

 

 

vrtání minimálně 273 mm,  tovární pažnice z tlakového PVC  tl. 6 mm o průměru 160 mm a větším, s atestem pro pitnou vodu, tovární kalibrovaná perforace, s obsypem a tlakovým těsněním proti mělké podzemní vodě  **Spolehlivá použitelnost do hloubky 40 až 90 m. ***)

Vrtání do zemin 

charakter horniny   zeměvrtná technologie   vrtný průměr a výstroj  

 nesoudržné horniny uložené  mělce pod terénem
(např. suť,  hlína, zahliněný štěrkopísek, rozpadavá silně rozvětralá skalní hornina)  

zeměvrtná souprava UGB pro  rotační
vrtání s pažením a hydraulickým přítlakem  

UGB_VS1.jpg (74774 bytes)

vrtání průměrem 195 až 220 mm, zárubnice PVC 110 až 125 mm tl. 2,5 mm bez obsypu a těsnění. Neodpovídá závazné ČSN 75 5115, neměl by být vydán kolaudační souhlas.  

vrtání průměrem 220 mm, tovární pažnice z tlakového PVC 160 mm tl. 6 mm s atestem pro pitnou vodu, tovární příčná kalibrovaná perforace, s obsypem a jílovým těsněním jen proti povrchové vodě. Spolehlivá použitelnost mimo stejnozrnný jemný písek, anebo štěrk s velkými kameny.
zcela nestabilní zvodnělé nesoudržné horniny uložené  mělce pod terénem
(např. zvodnělý písek, štěrkopísek, suť,  jíl bobtnavý, nebo tekuté konzistence)  

speciální zeměvrtné soupravy pro nárazovo točivé, nebo drapákové vrtání s hnaným pažením

Souprava RNM.jpg (407565 bytes)Vrtná souprava PVSD - drapáková.jpg (390530 bytes)

vrtání minimálně 494 mm630 mm, tovární pažnice z tlakového PVC  nebo PE o průměru 220 mm a větším, tl. 7 mm s atestem pro pitnou vodu, tovární kalibrovaná perforace, s obsypem a těsněním proti povrchové a mělké podzemní vodě ***) Spolehlivě použitelné do běžných hloubek.

+) U velkoprůměrového vrtání s tekutým výplachem airliftovým způsobem zeměvrtnou soupravou FA

*) Výplň mezi pažnicí a stěnou vrtu nelze provést.  Brání tomu malý rozdíl mezi průměrem vrtu a průměrem pažnice a malé procento vtokových otvorů, které by při obsypání nepropustily vodu do vrtu. Tím není kolem pažnice vytvořena vodorovná klenba bránící usmýknutí horniny, takže zvětrání stěny vrtu, způsobené kolísáním hladiny při odběru vody, zkracuje životnost vrtu. Protože v těchto vrtech  nelze tlakově oddělit mělkou podzemní vodu, je tento typ vhodný jen pro víkendové chaty v čistém lesním prostředí,  a jen pokud nemohou být provedením vrtu ohroženy jiné studny.

**) Mezi vycentrovanou zárubnicí a stěnou vrtu se provádí koncentrický obsyp tříděným štěrčíkem a těsnění proti mělké podzemní vodě. Životnost neomezená.

***) U hlubších vrtů je třeba použít dražší zárubnice o větší tloušťce stěny, spojované závitem. Závisí to zejména na hloubce vrtu a výšce sloupce podzemní vody. Názorně to ukazuje diagram, který jsme převzali z firemních podkladů výrobce, firmy GWE.:

Vrty pro tepelná čerpadla

charakter horniny

zeměvrtná technologie

vrtný průměr a výstroj

 skalní stabilní horniny
(např. žula, rula, tvrdá břidlice, křemenec, čedič) a poloskalní stabilní horniny (např. měkčí břidlice, opuka, tvrdý pískovec
)

Speciální hydrogeologická zeměvrtná souprava pro rotačně příklepné vrtání se vzduchovým výplachem

A 800 Bezděkov - detail.jpg (116360 bytes)

 

U - smyčkové vrty
pro tepelná čerpadla země - voda

vrtání 150 až 200 mm, U smyčka
2, nebo 4-trubkové kolektory včetně tlakových zkoušek, stvol vrtu vyplněn záhozem vytěženou vrtnou drtí, nahoře někdy i granulovaným bentonitem.
Nelze doporučit !

vrtání 120 až 150 mmU smyčka
2 nebo 4-trubkové kolektory včetně tlakových zkoušek, stvol vrtu vyplněn zálivkou bentonitu.

vrtání 150 až 200 mmU smyčka
2 nebo 4-trubkové kolektory včetně tlakových zkoušek, stvol vrtu vyplněn tlakovou injektáží bentonitu, nebo teplovodivé směsi.

Rydval.jpg (550358 bytes)

Vrty SCW pro tepelná čerpadla voda - voda

vrtání teleskop o konečném průměru 165 mm, zacementovaná úvodní zárubnice až pod mělkou zvodeň do zcela čerstvé horniny, závitovaná tlustostěnná čerpací trubka 113 mm.

Vrty se stálým vodním sloupcem (SCW), mohou být až o 60 % kratší, nežli U-smyčkové vrty s teplovodivou výplní a tam kde je vysoko hladina podzemní vody, zlepšují i topný faktor. Byly vyvinuty v USA koncem 90. let. Od té doby bylo do roku 2006  provedeno ve „studených“ státech USA přes 1000 těchto instalací, povolovaných ovšem jen v oblastech s příznivými hydrogeologickými poměry. Stejně jako u systémů voda voda, tak i u vrtů SCW, musí čerpaná podzemní voda procházet filtrem zachycujícím jemné horninové částice a musí mít příznivé chemické složení. Jinak by ji bylo nutné oddělit od tepelného čerpadla deskovým tepelným výměníkem.
Ve vrtech SCW neprobíhá výměna tepla mezi horninou a polyetylenovou trubicí, ale mezi horninou a stále stejně vysokým sloupcem vody ve vrtu.  Ze spodní části vrtu se čerpá voda umělohmotnou rourou k tepelnému čerpadlu a z něho ji vrací jiná trubka do horní části vodního sloupce. Tam část vypouštěné vody vstupuje do puklin horniny, proudí v nich podél vrtu dolů a v jeho spodní části do něj znovu vstupuje. Když teplota vodního sloupce příliš klesne, anebo při chlazení příliš stoupne,  tak jí automatika nevrátí zpátky všechnu. Část jí vypustí do vodojemu, který zásobuje dům vodou a výška vodního sloupce klesne. Pokles tlaku vyvolá přítok podzemní vody z širšího okolí vrtu a ta vrátí teplotu vodního sloupce zpátky na určenou teplotu. Kvůli vybavení tepelného čerpadla potřebnou automatikou je třeba použití vrtů SCW předem dohodnout s dodavatelem tepelného čerpadla. Obvykle se z vrtu odpouští 10 až 30% vody a ta  je pak použita v domácnosti, nebo pro zálivku zahrady, anebo odváděna pryč.  Potřebná délka vodního sloupce je 4,3 až 5,2 m na 1 kw výkonu vrtu. Tam, kde úřady odpouštění vody nedovolí,  se uvádí potřebná délka vodního sloupce 7 až 10 m na 1 kW.

Jádrové vrty pro stavební průzkum, pro pozorování hladiny podzemní vody, anebo k získání podkladů pro projektování šachtových studní v zeminách a málo pevných poloskalních horninách.

charakter horniny

zeměvrtná technologie

vrtný průměr a výstroj

Hlína a rozvětralá hornina

 

Zeměvrtná souprava UGB pro jádrové rotační vrtání s hydraulickým přítlakem

KadlUBG.JPG (959926 bytes)Kadlvzor.JPG (1174119 bytes)

Vrt likvidovaný po odběru vzorků zásypem. Dostup jen k méně zvětralé hornině, maximálně asi 20 m.

vrtání 197 až 210 mm
ne obsypaná pažnice tenké PVC 110 mm, podélná probrušovaná perforace, bez těsnění. Životnost po dobu čerpací zkoušky.

Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !