A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

Dotazy na podzemní vodu :

Svoje vlastní dotazy nám posílejte na E-mailovou adresu info@studny.info  !

Kliknutím na heslo uvidíte na co se již lidé ptali a co jsme jim odpověděli:

Odborné pojmy
Bezpečnost, projektování a povolení některých prací
Vsaky a domovní čističky
Jiné technické problémy
Jiné vodoprávní problémy

Studny a vrty :

Sousedské spory
Spory s dodavateli
Poplatky za odběr podzemní vody

Zřízení, změny a rušení studny :

Spíše technicky :
Hledání vody a čerpací zkoušky
Zřízení a prohlubování studny
Jaký typ studny zvolit
Spíše právně :
Zřízení a prohlubování studny
Zrušení studny
Legalizace nepovolené studny

Provoz studny :

Čerpání a nedostatek vody
Kvalita vody
Konstrukční problémy

Návrat na domovskou stránku studny info