A až Zet RNDr. Petr Čížek, vrty studny hydrogeologie   Kvalita vody

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 Máme podobný problém jako pár jiných tazatelů na vašich webových stránkách - vrtaná studna průměru 250 mm, používaná na zalévání (11 m hloubka, 5 m Hydrogeologie pro studny a vrty vody), čerpadlo dává zakalenou vodu s částečkami velikosti prachu, které se usadí na dně např. sudu. Zvažujeme nákup menšího bazénu na zahradu pro děti. Zajímalo by mne, zda filtrace k bazénu dokáže vodu vyčistit, příp. zda existuje jiná možnost vyčištění vody.

Kalení vody způsobuje nepochybně příliš velká vtoková rychlost vody, která s sebou unáší částečky okolní  horniny. Vámi uváděná hloubka vrtu by mohla být podmínečně dostatečná jedině v případě, že by šlo o vrt do náplavu. V tom případě by bylo možné omezit pískování vrtu vhodným režimem čerpání, pokud má dobře zvolenou konstrukci a dobře dimenzovaný obsyp. Pokud se u vrtu provedeného do skály zákal objevil až v poslední době, může to být známkou konce jeho životnosti - jestliže jste vrt soustavně vyčerpávali až do dna, mohly jeho stěny zvětrat střídáním vody a vzduchu. Čerpanou vodu je samozřejmě možné přečistit na povrchu vřazeným mikrofiltrem, ale i při malém množství prachových částic v litru vody jich bude nakonec příliš mnoho a nejspíš zjistíte, že by se Vám vyplatilo vodu do bazénu dovézt.

Mám u právě zakoupené chaty vrt - původně s kojeneckou vodou, ale 8 let nepoužívaný. Nyní voda z něj velmi zapáchá a nepomohlo ani když jsem dovnitř vlila litr sava. Je nějaká možnost, co bez větších investic ještě zkusit, než budu muset investovat do studnaře? Po koupi chaty - kde chci zatím i bydlet - na něj už nemám peníze. Vrt má průměr 10 cm a hloubku 35 metrů, má ruční pumpu, která by mi zatím stačila. Je v příkrém svahu a nad ním ani okolo nic co by ho mohlo znečistit. Svrchu je pečlivě uzavřený.

Opravdu nevím. Tyto jednoduché vrty nejsou zabezpečeny proti vnikání mělké podzemní vody a může do nich klidně spadnout i nějaký hlodavec do prostoru mezi trubkou a stěnou vrtu. Že měl vrt kojeneckou vodu si myslí převážná většina lidí, když si nechají udělat rozbor za 300 korun a mají nízké dusičnany. Ve skutečnosti tak malý rozbor nezajišťuje, že se neotrávíte. Pro pitnou vodu je předepsán rozbor se stanovením téměř šedesáti ukazatelů, který stojí asi 6,5 tis. Kč. Bylo by potřeba ten vrt vidět, jestli k němu něco nemůže odněkud přitéct a pokud to bude vypadat, že by mohl sloužit, tak nechat udělat rozbor a návrh úpravy vody nějakou specializovanou firmou, buď Culligan, anebo G-servis. Ale z toho téměř jistě vyplyne další velká investice.Většinou smrdí voda u vrtů kde je ve vodě hodně železa, způsobují to železité bakterie. 

Chtěl bych doporučit studnařskou firmu, která by vyčistila vrtanou studnu. Studna je hluboká 21m a pažená ocelovou rourou o vnitřním průměru 165mm. Vrt má 5 let a ještě nebyl čištěn. Voda je zakalená rzí a až po delším čerpání trochu zprůhlední. Nepomohl ani filtr před vodárnou ani filtr Rainfresh, ve vodě jsou stále částečky rzi. Také bych se rád dověděl jestli je možné znovu vypažit studnu plastem, nebo vyměnit ocelové roury ev. jiné řešení.

Zřejmě jde o podzemní vodu s přírodním nadměrným obsahem železa. Jde o přirozený jev, železo se do vody vyluhuje z hornin. Žádný studnař, ani žádný filtr koupený na pultě obchodu, či od zásilkové služby Vám nepomůže. Musíte se obrátit na nějakou na nějakou firmu, která se zabývá odbornou úpravou podzemní vody na vodu pitnou, např. na firmu Culligan http://www.culligan.cz/ , nebo na firmu G-servis Praha s.r.o. http://www.g-servis.cz/index.php. Bohužel to bude značná investice, ale jiné pomoci není. Klíčové bude, jestli máte kam vypouštět proplachovací vodu. Kdybyste jí měli vypouštět do žumpy, tak se za její vyvážení nedoplatíte.

Ačkoliv je podle údajů laboratoře naše studniční voda nezávadná, při sprchování smrdí. Co máme dělat?

Odpověď jsme převzali z portálu TZB:
 
"Některé vody (studniční, neupravované) obsahují velké množství sulfátu spolu s bakteriemi, které tento sulfát redukují. Tyto bakterie, zdraví neškodné, ve stojatých vodách, které byly zbaveny kyslíku produkují plyn sulfidu vodíku (zápach) využívající iontu vodíku z anodové ochrany. Čím větší je činnost této anody (horší kvalita vody), tím více je iontu vodíku a tím více vzniká plynu sulfidu vodíku. Tyto bakterie nemohou růst v přítomnosti atmosférického kyslíku, a proto nejsou ve zdrojích studené vody. Pokud se tatáž voda zahřeje, objeví se. V některých případech pomůže vyměnit anodu za jinou, která může mít jiné složení. Jestli se však tímto problém nevyřeší, doporučujeme anodu vymontovat, i když se tím sníží životnost ohřívače vody".

 

Máme studnu ze třicátých let a vždycky v ní byla „kojenecká voda“. Nyní v ní ale rozbor vody prokázal zvýšenou koncentraci dusičnanů ve vodě (více než 200 Hydrogeologie pro studny a vrty mg/l) a zvýšený výskyt "ostatních mikroorganismů (800). Studna se nachází v kolonii rodinných domků bez intenzivní hospodářské činnosti. Vzhledem k tomuto faktu a k její hloubce (stávajících 15 m) si nedokážu znečištění dusičnany vysvětlit. 

Jistým problémem je, na základě jak rozsáhlých laboratorních zkoušek jste před tím došli k názoru, že máte ve studni kojeneckou vodu. Soubor potřebných testů předepsaných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.252/2004 Sb. a vyhláškou SÚJB č.184/97Sb. stojí asi 8 000.- Kč. Pokud si nenecháte udělat soubor testů obsahující alespoň úplný rozsah (II) podle Vyhlášky MZd č.252/2004 Sb., jehož obvyklá cena je nyní 6500.- Kč, tak si nemůžete být jist, že se neotrávíte, protože levnější rozbory jedy (stopové prvky, těžké kovy a organické sloučeniny) vůbec nezjišťují.

Je možné, že se vytvořil mělký obzor podzemní vody, který stéká prostorem mezi skružemi a stěnou výkopu do vaší studny a vnáší do ní znečištění. Pokud je tomu tak, bude záležet na hloubce jeho hladiny, jestli je technicky a ekonomicky možné tomu u stávající studny zamezit. Jinak by bylo třeba jímat  podzemní vodu až pod úrovní dna okolních domovních studní vrtem, jehož jímací část bude oproti mělčí podzemní vodě odtěsněna tlakovou zazárubnicovou cementací. Tento vrt by musel být umístěn co nejdále od stávající studny. Byla by to ale skutečně veliká investice. Obraťte se na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu z našeho seznamu na stránce http://www.geolog.infoanebo se obraťte přímo na nás mailem info@aazzet.cz..

 Postavili jsme si domek na pozemku s již hotovou (používanou ) studnou. Nechala jsem udělat laboratorní rozbor vody a ukázalo se, že je znečištěna jak biologicky (enterokoky,  atd.) a má i několikrát vyšší limit na dusičnany. Náš pozemek je umístěn v dolíku, v oblasti bohaté na vodu . Ve stávající studni je vysoká hladina. V okolí jsou zemědělská pole a pastviny. Jelikož dle mého názoru při současném umístění studny v blízkosti kanalizace hrozí opakované znečištění, rozhodli jsme se pro novou studnu. Rodinou již ověřený proutkař vymezil místo k mému údivu docela blízko (asi 8m) od původní studny a doporučil studnu opět kopanou. Myslela jsem , že vrtaná bude vhodnější, neboť může brát vodu z větší hloubky - a tudíž si myslím méně ohroženou povrchovým znečištěním. Jaký je Váš názor ? 

Řešení, které navrhl Váš proutkař, by Vám nějaký hydrogeolog asi sotva doporučil. Klasická studna, ale ani úzký vrt (vrtným průměrem pod 254 mm) nemá dostatečné zazárubnicové těsnění proti mělké podzemní vodě a znamená ve vámi popsaných podmínkách vyhozené peníze. Jedinou možností je vrt do hlubokých skalních puklin, s jímací částí odtěsněnou od mělké podzemní vody tlakovou zazárubnicovou cementací (minimálně do 15m) !! Ani u takového vrtu ale nebude zaručeno, že jímané skalní pukliny nenasají na své cestě k vrtu kontaminovanou vodu shora. Rozhodnete-li se vrtat, obraťte se nejprve na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu z našeho seznamu na stránce http://www.geolog.infoanebo se obraťte přímo na nás mailem info@aazzet.cz.

Jak vyčistit studnu o hloubce cca 6m s výškou hladiny vody cca 3,5m? Mohu si studnu vyčistit svépomocí a jak? Jak ošetřit vnitřek studny? Má cenu tuto vodu rozvést do rodinného domu? Podle rozboru je nezávadná, ale není pitná.

Je třeba dát přednost vyčištění studny odbornou firmou. Je to nebezpečná práce (možnost plynů, pádu do hloubky a pod.) na kterou nemáte vybavení a se kterou nemáte zkušenosti. Čištění studní je na jednoduchou odpověď příliš široké téma. Sežeňte si o tom v knihovně odbornou literaturu. Hlavní zásady pro čištění a údržbu studní - i bezpečnostní najdete v knize Vlad. Nováka: Vodovody pro malé objekty, kapitola 5. Vydalo SNTL v roce 1978. Také existuje knížka Herle, j. a Neoral, A.: Voda pro chaty a chalupy vydaná v Polytechnické knižnici ČVTS v roce 1983, ale ta je příliš rámcová a třeba právě bezpečnostní problematiku úplně pomíjí.

 Uvažujeme koupit chatu kde je vrtaná studna bez čerpadla, pouze s ruční pumpou. Pumpa nebyla více než 7 let používaná a přístup do ní byl i částečně odkrytý. Nyní, když zapumpujeme, teče voda téměř hned, ale je to spíše husté kalné bahno. Jak postupovat při čištění, když průměr vrtu je tak malý, že i umístění čerpadla k vyčerpání určitého množství vody  je docela problém a bude stačit pouze nějakou vodu odčerpat nebo co byste radily, na koho se obrátit a jak odborně zajistit aby voda byla alespoň užitková-tj. k vaření, mytí apod. Spolehlivé studny a vrty

Obraťte se na nějakou firmu specializovanou na čerpací zkoušky, např. na firmu AQUABEST Moravec http://www.studny.estranky.cz , nebo zkuste nějaké jiné, bližší klasické studnaře ze stránek http://www.geolog.cz/studny_a_vrty, aby Vám vrt vyčistila airliftem, ale nedělejte si přílišné naděje. Pravděpodobně se jedná o vrt lomařskou vrtačkou, provedený přidruženou výrobou nějakého JZD v sedmdesátých letech. Ty tehdy nebyly vůbec vložkovány kromě zapažení horní části vrtu asi 4 m dlouhou ocelovou trubkou, která je až úplně nahoře a drží jí jenom tření o horninu. Tehdejší "přidružené výroby" neuměly vrtat příliš hluboko pod hladinu podzemní vody, takže se jejich vrty hodily jen k občasnému napumpování kbelíku vody ruční pumpou. Bylo to samozřejmě mnohem lepší než chodit s kýblem ke studánce, ale pro ponorné čerpadlo a domácí vodovod to skutečně není. Stejně jako novější „vrtané studny 120 až 160 mm“ vyvložkované tenkostěnnou PVC rourou o průměru 110 až 120 mm nemají obsyp, takže nejsou nijak chráněny před zvětráním stěn střídáním sucha a vody, takže mají životnost omezenou asi 10 lety. Tomu Vašemu vrtu už nepochybně skončila. Bude ho třeba nahradit novým vrtem. Na stránce http://www.geolog.cz/ceny najdete přehled vrtů s jejich použitelností v různých podmínkách a s dnes obvyklými cenami. Rozhodnete-li se vrtat, obraťte se nejprve na nějakou blízkou hydrogeologickou firmu z našeho seznamu na stránce http://www.geolog.infoanebo se obraťte přímo na nás mailem info@aazzet.cz..

 Chceme si nechat udělat vrtanou studnu a septik na naší chalupě.Jak daleko musí být umístěna studna od chalupy a od septiku? 

Podle ČSN 75 5115 by měla být studna nejméně 2 m od zdi domu, ale pozor, bezpečná vzdálenost je někde mnohem větší a při hloubení trhacími pracemi přesahuje 7 metrů. Vzdálenost od žumpy stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb.  v málo propustném prostředí na nejméně 12 m  a v propustném prostředí (písek, pískovec, rozpukaná skála) nejméně 30 m. Pokud jí nedodržíte, musíte žádat o výjimku která není nároková. Pokud jí nedostanete, nemůžerte dostat územní rozhodnutí a tedy ani stavební povolení na studnu. O tuto výjimku by podle stavebního zákona vlastně měl požádat již projektant vrtu ještě než ji projektoval.

Máme vrtanou studnu. Při používání studniční vody při praní zůstávají na prádle skvrny. Jaké je možné řešení jestli by pomohlo prohloubení studna nebo koupě něčeho na úpravu vody, na odstranění /železa, manganu?...

Obraťte se na nějakou firmu specializovanou na úpravu vody, např. Culligan, nebo G-servis. Najdete je na internetu.

Máme kopanou studnu ve svahu. Hloubka cca 5m kopaná v jílu (Valašsko).  40 let nebyly problémy s čistotou ani množstvím vody. Před třemi léty jsme vyměnili stávající potrubí ze studny uložené v zemi a od té doby se nám při větších deštích kalí voda a studna se plní po okraj. Abychom tomu zabránili vykopali jsme ze šikma nad studnou trativod vysypaný kamením do hloubky dvou metrů, který se napojuje 2m pod studnou na výkop s potrubím a vede 5m pod studnu. Ani toto nepomohlo. Je možné aby se po povrchová voda dostala ještě hloub? Jak zabránit pronikání této vody?

To potrubí sespádované do studny by mělo být ve výkopu utěsněné zhutněnou jílovitou zeminou a utěsněný by měl být i jueho vstup do studny.

Mám vrt 150mm hluboký pouze 6m vč. pažení -  vody je dostatečné množství (hlubší nebylo možné provést,jelikož podloží je ve větší hloubce  nestabilní-hrubá kamená drť) . Vodu po rozboru lze používat po převaření. Je možné nainstalovat nějaký filtr,aby byla voda pitná a nebo se časem kvalita vody zlepší. Jedná se o malý odběr -chata.

Téměř určitě ne. Pokud voda odpovídá chemicky (nutný nejméně celý základní chemický rozbor všech základních kationtů a aniontů – cena cca 1000.- Kč), tak možná postačí studnu vydesinfikovat Savem a potom něčím dlouhodobě působícím, nejspíš Sagenem. Situaci studny by měl posoudit hydrogeolog a rozbor provést autorizovaná laboratoř.

Zdědili jsme po rodičích chatu, kde je vrtaná studna. V poslední době začala páchnout a nyní v ní jsou i chlupy či co, přesto že je krytá. Ráda bych věděla co Hydrogeologie pro studny a vrty dělat, jaký je teď postup.

Tady těžko radit. Nejspíše se jedná o tzv. úzký vrt, jaké vrtaly za velice nízké ceny přidružené výroby JZD lomařskými vrtačkami. Jednou z  nevýhod těchto vrtů  je, že se jejich prostor nedá nepropustně oddělit od zeminy. Pokud z ní do něj spadla mezi vloženou rouru a horninu myš nebo krtek, tak se ze spodní části vyvrtané do skály už určitě nedostali nahoru. Zkuste nějakou zkušenou čerpačskou firmu, která disponuje airliftem, např. AQUABEST. Mobil 602 265 137, p. Moravec, ale jestli to hnije mezi umělohmotnou vložkou a skálou,  tak je konec.

Prosím Vás o radu, jak se zachovat v situaci, kdy se nám zdá že studniční voda, kterou využíváme jako užitkovou (WC, umývání, praní) působí agresivně vůči rozvodům (trubkám, ventilům…) a i některým zařizovacím předmětům (bojler, vodovodní baterie…). Jedná se o to, že nám již poněkolikáté (5-8 x) praskla měděná trubka (na různých místech RD) a dokonce i vodovodní ventil – jeho mosazná část – byla jakoby „zteřelá“ a dala se prstem úplně promáčknout-rozdrtit. Podotýkám, že rozvody v domě jsou teprve 15 let staré. Dokonce plynový bojler z materiálu-moderního plastu, který nás měl údajně přežít byl proděravěný za cca.6 roků ! Poslední výměna kusu měděné trubky se odehrála minulý týden a instalatér prohlásil, že podle jeho odhadu musí být problém s agresivitou vody. Jsme z Vysočiny a údajně ve vedlejší obci (Buková u Jihlavy) měli uživatelé studní obdobné problémy. Můžete nám ,prosím, poradit zda existuje technický (technologický) způsob, jak zjistit, že problém je skutečně v agresivitě vody (jaké prvky, ionty atd. máme hledat jako „pachatele“), a jaké zařízení – metoda – se dá případně použít pro úpravu vody do „neškodné“ podoby?

Musíte se obrátit na nějakou firmu specializovanou na úpravu podzemní vody, aby Vám odebrala vzorky vody na rozbor a navrhla Vám řešení. Naši klienti si nejméně stěžují na firmy Culligan a G-servis, jejichž stránky naleznete na internetu.

Zajímalo by mě, kolik stojí rozbor vody ze studny.

Ceny jsou u všech autorizovaných laboratoří v podstatě stejné. Vyšší bývají za stejné rozbory u hygienických stanic, snad kvůli razítku. Ceník průměrně drahé autorizované laboratoře najdete např. na webové adrese http://www.vzlab.cz . Pro pitnou vodu je směrodatný úplný rozbor v rozsahu vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v ceně asi 6 500.- Kč, protože na rozdíl od tzv. základních nebo informativních rozborů obsahuje i stanovení minerálních jedů pocházejících z horniny, nebo průmyslových provozů a stanovení  škodlivých syntetických chemikálií, přítomných např. v zemědělském znečištění. U malých odběrů ho vyhláška doporučuje provádět jednou za 2 roky a mezitím provést rozbor v tzv. kráceném rozsahu v ceně asi 1 200.- Kč. Určitě Vám nezaručí, že se neotrávíte, ale mohl by Vás upozornit, že se oproti minulému velkému rozboru s vodou něco stalo.

Máme 3,5 metru hlubokou, kopanou z kamenů roubenou studnu o průměru cca 1 metr. Podle biologických rozborů je voda použitelná na vše mimo pití. O studnu se dlouhodobě nikdo nestaral. Občas se stane, že ve studně najdeme utopenou žábu nebo úžovku. Studna je u chalupy a obojí bylo postaveno zhruba kolem roku roku 1900. Nyní místo chalupy budeme stavět rodinný dům pro čtyřčlenou rodinu a budeme zde žít. Studna zatím nemá ze stěn vypadané žádné kameny. Dříve bylo ve studni 2-3 metry vody, ale od doby kdy vypustily rybník (zhruba 1 rok vypustěný) vzdálený od studny cca 30 metrů voda ubyla a nyní je tam 1-1,5 metru vody. Vodovod se zde dlouhodobě neplánuje a rybník doufáme vybagrují a znovu napustí. Je tento zdroj vody vhodný k rodinnému domu? Jestli ano, tak bychom rádi věděli, jak se o studnu starat, aby z ní byla co nejlepší voda?

Musíte se obrátit na hydrogeologa, aby situaci posoudil z hlediska přítoku a možné kontaminace podzemní vody. Vaše studna určitě nevyhovuje ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a ani její předchůdkyni z roku 1993, protože nezabraňuje vnikání povrchové vody - a dokonce ani živých obratlovců do studny. Pokud hydrogeolog usoudí, že by mohla být po úpravě pro Vaše účely použitelná, bude třeba zavolat studnaře. Nechat studnu nad úrovní největšího provozního snížení hladiny vyspárovat a kolem ní nechat udělat do vzdálenosti nejméně 2 m nepropustný povrch sespádovaný od studny aby ji srážkové vody mohly volně obtékat. Zdivo studny musí být vyvedeno nejméně 50 cm nad úroveň upraveného terénu a musí být nepropustně zakryto přesahující, nejlépe dvoudílnou, zákrytovou deskou z netečného materiálu - nejlépe betonovou.

Mám vrtanou studnu (hlubka 28m), kterou používám k rekreačním účelům (víkendově) cca 2 roky. V současné době (na jaře) se mi začala objevovat zakalená voda. Chtěl bych se informovat na příčinu. Průměr vrtu je 140 mm a voda je v 18 m.

Může za to konstrukce vrtu a způsob jeho využívání. 10 m sloupec vody je vhodný Spolehlivé studny a vrtynanejvýš pro roční pumpu, pokud jí nepoužíváte s příliš velkou frekvencí, ale v žádném případě ne pro ponorné čerpadlo. To potřebuje nejméně 20 m, ale ještě spíše 30 m sloupec vody. Častým střídáním vzduchu a vody skalní pukliny rychle větrají a při nadměrném snižování hladiny se z nich uvolňují pórovým tlakem rychle proudící vody drobné částečky horniny, seskupené kolem větších částic ve skalní stěně. Protože jsou tyto vrty bez obsypu, nic těm částicím nebrání, aby se nepatrně pohnuly, avšak od toho okamžiku je jejich tření nulové, takže volně stečou do prostoru mezi stěnou vrtu a jeho umělohmotnou vložkou a přitom uvolní ve stěně další částice. Proto se s těmito vrty musí velice jemně zacházet a nesnižovat v nich hladinu pod 1/3 vodního sloupce. Podle stupně porušení horniny a šetrnosti zacházení mají životnost od 2 do 15 let, ale nikdy nejde předvídat dopředu. Vrty s trvalou životností stojí do skály prakticky u všech firem 2200 Kč + DPH 20%, tj. 2700.- Kč/m, ale bez dopravy a hydrogeologa. U Vás by byl potřeba vrt hluboký 40 až 50 m, takže by to byla jenom za vrt investice přes 100 tisíc. Musíte doufat, že ten Váš vrt nemá ještě úplně zdevastované stěny a že ten zákal způsobuje jen mělce podpovrchová voda stékající po roztátí sněhu shora po stěně vrtu, který nemá mezi vložkou a stěnou vrtu žádné tlakové těsnění. Nadzvedněte ponorné čerpadlo asi o 1 m a kupte si asi za 1000.- Kč hlídač hladiny, který nastavte ho tak, aby čerpadlo vypnulo v hloubce 22 m a znovu zapnulo teprve až hladina znovu vystoupá do hloubky 20 m. Nemělo by spínat častěji než 10x za hodinu, aby se nepoškodil motor čerpadla, ale ono asi nebude. Kdyby přece jen spínalo častěji, nadzvedněte o něco výš horní elektrodu čidla. Čerpanou vodu soustřeďujte raději než ve velké tlakové nádobě ve vodojemu, hlídaném proti přetečení plovákovým spínačem, protože ten se dá lépe čistit než tlaková nádoba. Teprve z vodojemu odebírejte vodu darlinkem do domácího vodovodu.

Jak lze eliminovat nebo alespoň snížit obsah manganu ve vrtané studni? Studna je od června vyvrtaná. Je naděje, že se obsah manganu  sníží čerpáním přirozenou cestou? Jaké jsou náklady s eventuálním odfilrováním tohoto prvku,aby byla voda pitná?

Musíte se obrátit na nějakou firmu, která se zabývá úpravou vody skutečně odborně, určitě ne na někoho, kdo prodává filtry na pultě. U nás jsou údajně nejlepší firmy Culligan a G-servis. Najdete je na internetu, Culligan tam dokonce má i jakýsi automat do kterého napíšete problém se složením vody a oni Vám navrhnou řešení. Odstranění manganu je značně drahé a skutečně se v několika nám známých případech stalo, že se po roce čerpání sám vytratil.  Vysvětlujeme si to tím, že někdy tvoří tenké povlaky na puklinách, které se rozvrtají a přejdou do vody, ale po čase se usadí, anebo vyplaví a pak už prostě není. Dokonce se stalo, že si jeden majitel studny objednal – snad od G-servisu- zařízení na odstraňování manganu za 80 tisíc a za dva měsíce zjistil, že má na vstupu stejnou vodu bez manganu jako na výstupu. Pak mu trvalo půl roku, než na něj našel zájemce. A pak když se o pár desítek metrů vedle vrtala po třech letech vzduchem studna, tak se v té původní studni zase zčista jasna znovu objevil. Spolehlivá rada na to není. Domnívám se, že to chce studnu nějakou dobu běžně čerpat pro méně náročné užitkové účely a zkusit dát její vodu znovu na rozbor asi tak za 3 až 6 měsíců.

V naší vrtané studni o průměru 254mm a hloubce 45m (v břidlicích) se nám po dvou letech používání objevily malé černé šupinky, které se roztírají jako saze. Studnu jsme nechali několikráte vyčistit, ale po chvíli se nečistoty objevily znovu. Jedna z firem mi sdělila, že se jedná o mangan nebo železo, který se vytváří ve studni a celém systému potrubí a čištění nepomůže. V rozboru vody se neobjevily žádné nadstandardní hodnoty (mimo jiné prvky) obou prvků. Je uvedený problém opravdu chemickou reakcí? Má to nějaký, především, zdravotní, význam? Lze to nějak odstranit?

Při nadměrném snižování hladiny při čerpání stěny vrtu větrají střídáním vzduchu a vody a přitékající voda musí mít kvůli malé přítokové ploše velkou rychlost. Pokud ve vrtu nadměrně snižujete hladinu při čerpání, tak může jít o vyvětralé částečky břidlice, vplavované do studny pórovým tlakem přitékající vody. Ve vrtu by se neměla při čerpání snižovat hladina vody více než 2 m nad horní vtokové otvory perforované zárubnice a pokud máte perforaci ode dna vrtu až k hladině vody, tak ji snižujte nanejvýš jen do horní třetiny klidového vodního sloupce. Hladinu vody při čerpání hlídejte elektrodami tak, aby čerpadlo nesepnulo častěji než 10x za hodinu, pokud jeho výrobce nestanoví jinak. Čerpanou vodu akumulujte ve vodojemu, nebo ve velké tlakové nádobě a teprve odtud ji pouštějte do rozvodu domu. Neustálé střídání vzduchu a vody by mohlo ucpat přítokové pukliny v hornině vodním kamenem.

Vrt studny, vyztužený ocelovou pažnicí do 12 metrů z důvodu zvodnatělého nadloží a vysoké hladiny vody, jsem opatřil plastovou vodoměrnou šachtou 1,5 metru hlubokou. Mezi ocelovou pažnicí a plastovou pažnicí mi vytéká voda do plastové vodoměrné šachty cca 50 cm pod povrch. Prosím o sdělení, zda se voda naakumulovaná v šachtici nebude kazit (není možný přepad) popřípadě zda je možné průtoku do šachty nějakým způsobem zabránit.

Ta voda se určitě bude kazit a v manipulační šachtě vrtané studny  nemá co dělat. Musíte šachtu, nejlépe ze skruží, postavit nad povrch terénu a ten kolem ní zvýšit tak, aby byl výstup potrubí ze šachty v nezámrzné hloubce a pak šel v náspu shybkou pod terén. Kromě toho je potřeba upravit i vlastní vrt. Obraťte se na hydrogeologa který vrt navrhl a dozoroval. Pokud nikdo takový nebyl, tak na autorizovaného projektanta vrtu. A pokud ani ten nebyl, tak tedy na toho hydrogeologa, který Vám napsal kladné vyjádření k legalizaci té černé stavby na studnu.


Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách