A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie   Poplatky za podzemní vodu

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách

 

Jaké jsou poplatky za čerpání vody z vlastní studny, případně kdo je stanoví a podle čeho?

Poplatky za čerpání vody z vlastní studny se platí až při odběru větším než 6 000 m3 v kalendářním roce, anebo 500 m3 v kalendářním měsíci. A až Zet zajistí studny, vrty a zdroje tepla pro tepelná čerpadla země voda Odpovídá to přibližně spotřebě vesnice o 100 obyvatelích, takže pokud nemáte například veřejnou prádelnu nebo hotel, tak se Vás nemohou týkat. Výše poplatku je stanovena Přílohou č. 2 zákona č. 254/2001 Sb. Pro zásobování pitnou vodou činí 2,00 Kč/m3, pro jiné účely 3,00 Kč/m3. Předpokládaná roční výše poplatku se vypočte vynásobením sazby poplatku povoleným objemem podzemní vody za kalendářní rok. Podle jeho výše se platí měsíční, nebo čtvrtletní zálohy. Oprávněný, který odebírá podzemní vodu, je povinen do 15. února předložit finančnímu úřadu poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok, ve kterém uvede skutečný odběr. Podle jeho výše buď doplatí do 15. února rozdíl mezi skutečnou výší poplatku a zaplacenými zálohami, anebo mu finanční úřad vrátí přeplatek do 30 dnů od doručení poplatkové přiznání.

 

Na zahradě máme 7 metrů hlubokou studnu.Vodu ze studny nečerpáme, a nemáme ani prověřenou kvalitu.Studna slouží spíše jako dekorace zahrady. Zajímal by mě jestli z této studny budeme platit.

Povolení k odběru podzemní vody neznamená jeho zpoplatnění. Podle vodního zákona podléhá mírnému poplatku teprve odběr, převyšující svou velikostí zhruba spotřebu obce se 100 obyvateli, hospodou a samoobsluhou.

Naše Zemědělské družstvo plánuje výstavbu vlastního vodovodu, který bude sloužit k napájení dobytka. Jaké jsou poplatky za odběr vody z vlastní study pro právnické osoby a plánují se nějaké změny?

Poplatky za odběr podzemní vody se platí teprve od množství 6000 m3 ročně, anebo 500 m3 měsíčně a činí 3 Kč za m3. O změně by musel rozhodnout zákon.

Jsem vlastníkem studny vzniknuvší před rokem 1955. Uvažuji o jejím využití pro chov skotu, tj. pro výdělečnou činnost. Musím disponovat rozhodnutím - povolením  o odběr pitné vody či nikoli ? Pakliže budu mít spotřebu do 6000 m3 za rok budu platit poplatek za odběr ?

Musíte požádat o povolení k odběru podzemní vody. Poplatky za vodu platit nebudete.

Plyne z nějakého předpisu povinnost  pravidelně měřit množství odebírané podzemní vody z domovních studní a vrtů? 

Podle §10 odst. (1) zákona c. 254 / 2001 Sb. je povinen měřit množství a jakost vody a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí ten, kdo má povolení k odběru podzemní vody v množství alespoň 6 000 m3 v kalendářním roce, nebo 500 m3 v kalendářním měsíci. A to jednotlivá domácnost nemá.

Zpět na dotazy o podzemní vodě a studnách